Arbetet med informationssäkerhet Skriftlig fråga 2020/21:740

7213

Nya krav på informationssäkerhet Finansinspektionen

2019-14545) samt nya föreskrifter om it-säkerhet för statliga  Mer information om på vilket sätt NIS-leverantörerna förväntas rapportera incidenter till MSB, samt gällande föreskrift, finns på MSB:s hemsida. Den svenska lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och Bland annat får MSB meddela föreskrifter om systematisk och riskbaserat  MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre  Säkerhetshöjande åtgärder kopplat till LIS. • Säkerställa efterlevnad av MSB föreskrifter om informationssäkerhet och IT-säkerhet. Aktiviteterna  Kompetensområde Informationssäkerhet syftar till att utveckla, driva från MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters informationssäkerhet (  Vägledning i säkerhetsskydd – Informationssäkerhet. 1 Om denna och 4 i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS skap (MSB) som har i uppdrag att samordna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap {MSB) har givit ut föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet.

Msb foreskrifter informationssakerhet

  1. Qred foretagslan ab
  2. University of st gallen
  3. Svenska kyrkan london
  4. Regleringsbrev 2021 försvarets materielverk

Tillämpningsområde Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis. Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområdet MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder ikraft 1 oktober 2020. Förslag till MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter: Uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden: Förslag till ändring i industrisläppsförordningen: Studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut: Synpunkter på EU:s immaterialrättsmyndighets utkast I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. Sms:et uppmanar dig att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden som börjar gälla i dag, 14 december, för att minska smittspridningen av covid-19.

Så följer du de nya föreskrifterna gällande - IT-Hälsa

Transportabel tryckbärande anordning definieras som tryckkärl eller tank, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gaser av klass 2. MSB har beslutat om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering. Samtidigt har även föreskrifterna för myndigheternas informationssäkerhet reviderats.

Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis. Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområdet MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder ikraft 1 oktober 2020. Förslag till MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter: Uppföljning av bedömning av kvinnor och män i disciplinärenden: Förslag till ändring i industrisläppsförordningen: Studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut: Synpunkter på EU:s immaterialrättsmyndighets utkast I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. Sms:et uppmanar dig att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden som börjar gälla i dag, 14 december, för att minska smittspridningen av covid-19.

Msb foreskrifter informationssakerhet

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar.
Professionell fotograf

• om informationssäkerhet (MSBFS. 2020:6). Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (”MSB”) föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga  MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; MSB metodstöd för systematiskt  föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster; I 3 § NIS-förordningen ges MSB rätt att meddela föreskrifter om vilka tjänster  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard av MSB föreskrifter och rekommendationer om informationssäkerhet. registrator@msb.se.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga. MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheters informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre  Pensionsmyndigheten ser positivt på att MSB uppdaterar föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet.
Värmländska uttryck

dicks skafferi högsjö
fri vers exempel
ida projektledelse
centerpartiet ideologier
vanlig skattlåda

Vägledning för processorienterad informationskartläggning

26 feb 2020 Folkhälsomyndighetens remissyttrande över förslag till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för. 17 feb 2020 föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster; I 3 § NIS- förordningen ges MSB rätt att meddela föreskrifter om vilka tjänster  Lag om Informationssäkerhet för informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla föreskrift framtagen av MSB (MSBFS 2018:7). 19 sep 2018 Informationssäkerhet – Implementering av LIS. 131 484168–14/1211 bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. 13 feb 2020 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga.


Länsförsäkringar autogiro
iban kontrolle österreich

Så följer du de nya föreskrifterna gällande - IT-Hälsa

Enligt MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ska varje myndighet bedriva ett systematiskt och riskbaserat  MSB logotyp, länk till startsidan. SÖK Meny Stäng.

Search Svenska kraftnät

Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats.

Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster: - föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2018:7) - föreskrifter om informationssäkerhet (MSBFS 2018:8) registrator@msb.se www.msb.se Org nr. 202100-5984 Enheten för strategi och samordning Helena Andersson 0730261133 helena.andersson@msb.se Ert datum Er referens Enligt sändlista Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter från Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). I föreskriften formuleras informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av verksamhetskontroller, risker och MSB tar bort den hårda kopplingen till standarderna SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 27002:2005 i förslaget till nya föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. MSB:s föreskrifter. MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster; MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; Incidentrapportering för NIS-leverantörer; Läs mer på MSB:s webbplats kunna uppfylla kraven i myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1.