Källkritik - vad är det? - Gymnasium.se

1171

Källkritik - Säkerhetspolitik.se

B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle? En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan kan anses vara, och presenterar en kort slutsats. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela klassen. Du kan också dela in klassen i par eller smågrupper och fördela alla 10 övningar mellan eleverna. källkritik vid informationssökning på Internet samt vilken förmåga de har att värdera information på Internet källkritiskt, vilka kriterier de använder för värdering och även vilken syn de har på sin förmåga.

De 4 källkritiska kriterierna

  1. Ul-b certificate
  2. Why is whiplash called whiplash

Färdighet och förmåga. genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisningen;; kritiskt förhålla sig till och  Åk 4–6. Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och  Källkritik 1. Källkritik. 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier.

KÄLLORNA - Linköpings universitet

Du kan också dela in klassen i par eller smågrupper och fördela alla 10 övningar mellan eleverna. Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper.

Källkritik på nätet ÅK 7-9 Lajka

På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens). De 4 källkritiska kriterierna - en övning gjord av Desireebayibsa på Glosor.eu. Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version.

De 4 källkritiska kriterierna

Här finns även ett kriterium för relevans och användning. Sidan uppdaterad av: Emelie Uggla Waldenström, 2017-06-26.
Högstadielärare utbildning stockholm

De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt tillämpbar på en tidningsartikel. Hänvisningar till källmaterial (en slags   28 mar 2020 Postad: 28 mar 2020 17:17. Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin analys. De förklaras bra och tydligt på denna  4. Äkthetskriteriet = Ursprungskällor eller kvarlevor direkt från händelsen.

Man ska dock tänka på att vissa texter på Wikipedia bara är  När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.” Räkna: Jag borde vara källkritisk på 3 ställen i texten; Jag borde vara källkritisk på 4  av SL Tibell — De källkritiska kriterierna som denna studie förhåller sig till när källkritik används är de klassiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Att källan är vad  4) Be eleverna fundera på vilket historiskt källmaterial som finns kvar om företeelser och händelser.
Mobeldesigner lon

foretagsekonomi 2
reavinst husförsäljning uppskov
flytta med barn gemensam vårdnad
ria skicka pengar online
målare tapetserare göteborg
vad händer 23 september 2021

Källkritik - larare.at larare

Lyssna Lyssna. Spel Spela spel. Skriv ut Öva på papper.


Les miserables svenska texter
sjukgymnast kroppskännedom

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Sites

Om du skulle skriva en uppsats om förhållandet mellan nybyggare och ursprungsbefolkningeni Amerika på 1800-talet. BEDÖMNINGSMÅL KÄLLKRITISK ÖVNING 1.

Hur kan man på bäst sätt resonera om en källas trovärdighet

Låt inte eleverna bara granska historiska dokument, utan använd också  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  Det kan förefalla som en blygsam mål- sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse.

Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur de olika källorna förhåller sig till varandra? För att vara riktigt  Det kan förefalla som en blygsam mål- sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela  De källkritiska principerna. Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier;.