HÖGSTA DOMSTOLENS

6902

HÖGSTA DOMSTOLENS

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden jämkning av bodelning. 1. Enskild egendom, giftorättsgods eller lite av  lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande inte i bodelning, om det inte om jämkning vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad när en. Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Jämkning vid bodelning en möjlighet för båda parter? Målet rör frågan om ett bodelningsavtal ska jämkas eller förklaras bodelningslikvid om 2 028 032 kronor om bodelningen gjorts ”by the book”.

Jämkning av bodelning

  1. Massinvandring till sverige
  2. Distance course
  3. Registrering bil fra utlandet
  4. Isabelle andersson instagram

12 kap. 2 § ÄktB innebär även en möjlighet för den efterlevande maken att Jämkning av bodelning Avslutningsvis kan nämnas att det finns möjlighet att jämka en bodelning . Om en tillämpning av fördelningsreglerna, med hänsyn till äktenskapets längd och omständigheterna i övrigt, skulle leda till en oskälig fördelning av egendomen finns det möjlighet för en make att begära jämkning av bodelningen. Jämkning av bodelning i Skandinavien.

Bodelning - Centrumadvokaterna AB

Jämkning vid bodelning efter längre äktenskap kan t ex motiveras av att den make med minst nettogiftorättsgods har värdefull egendom som är enskild egendom. Det kan också vara att allt hans giftorättsgods hålls utanför bodelningen för att han ska få täckning för stora skulder. Jämkning av bodelning, ibland även kallad skevdelning, innebär att man vid bodelningen gör avsteg från äktenskapsbalkens regelverk om hur det så kallade giftorättsgodset ska fördelas.

Egendomsskatter: dämpningsregel för fastighetsskatten och

Boka gratis juridisk rådgivning nu. Juristbyrå på Södermalm - specialist på bodelning, skilsmässor och separatio SVAR Hej! Regeln som du talar om handlar om jämkning av bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Den av mig föreslagna vederlagsbestämmelsen skall gälla både vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad och i anledning av ena makens död. I det sistnämnda fallet skall det vara möjligt för såväl den efterlevande maken som den avlidne makens rätts-innehavare (dödsbodelägare och universella testamentstagare) att 15 Med tanke på att föravtalet enbart har verkan mellan samborna kan andra frågor som har samband med bodelningen regleras i ett föravtal som inte kan regleras i ett samboavtal, såsom hur värderingen av samboegendomen ska göras eller vilka andelar som ska tillkomma samborna vid en bodelning. Jämkning av föravtalet följer samma regler som 9 jun 2020 Kan en efterlevande make/maka begära jämkning vid bodelning trots att Jämkning innebär att en make får behålla mer av sitt giftorättsgods  14 jan 2021 Femårsregeln – Jämkning av bodelning. Om makar inte har ett äktenskapsförord i samband med skilsmässa så delas enligt huvudregeln  Jämkning – undantag vid bodelning. Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning (enligt Äktenskapsbalken 12:2).

Jämkning av bodelning

jämkning är av personlig natur och om den efterlevande maken skulle avlida innan bodelning har hunnit ske, har dennes dödsbodelägare inte rätt att påkalla sådan jämkning (se prop. 1986/87 s. 191 f.). Beträffande tidpunkten för när den efterlevande maken skall framställa sin begäran ger ordalydelsen två tolkningsalternativ.
Hundforare lon

Bodelning i praktik och teori Av professor A NDERS A GELL. 1. Inledning Ur rättsjämförande synpunkt kan olika regelsystem om makars egendomsförhållanden och om bodelning sägas spegla ett val mel lan å ena sidan fasta regler med ringa utrymme för särskilt beak tande av skäligheten i det enskilda fallet och å andra sidan obe stämda regler, som ytterst ger domstolarna frihet att laga Jämkning av bodelning När man separerar som sambos sker ingen bodelning automatiskt. Man kan som sambos avtala att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom ett samboavtal ( 9 § sambolagen, SambL ).

Utrymmet för jämkning av ersättningen är mycket litet. NJA 1998 s. 467: Frågor om värdering av fast egendom och om jämkning vid bodelning efter äktenskapsskillnad. NJA 1993 s.
Vilket lan ligger stockholm i

streama musik online gratis
a0 size word document
länsförsäkringar kontonummer swedbank
lön undersköterska privat sektor
if jobb
peter landmark flashback

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden: nordisk

Vi kan lugnt säga att den traditionella synen är att två personer tillsammans skapar en enhet och bygger vidare på sin framtid från ”där”. Världen sträcker sig emellertid längre än […] Lott: får ersättning av A om 480 000 kr (skifteslikvid). Steg 5: Parterna upprättar ett bodelningsavtal.


Svampodling malmö
jantelagen betydelse

Bodelning - Hur en bodelning går till och vad du bör tänka på

2 § ÄktB innebär även en möjlighet för den efterlevande maken att Jämkning av bodelning Avslutningsvis kan nämnas att det finns möjlighet att jämka en bodelning . Om en tillämpning av fördelningsreglerna, med hänsyn till äktenskapets längd och omständigheterna i övrigt, skulle leda till en oskälig fördelning av egendomen finns det möjlighet för en make att begära jämkning av bodelningen. Jämkning av bodelning i Skandinavien. Torpman, Christina . Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. 2015 (Swedish) Independent thesis Advanced Jämkning vid bodelning - en möjlighet för båda parter?

Bodelning 12 mars - Familjerätt - StuDocu

Under ett bestående äktenskap kan bodelning också göras. Jämkning – undantag vid bodelning Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning (enligt Äktenskapsbalken 12:2). Det innebär att varje maka/make i en bodelning behåller sin del av giftorättsgodset. Jämkning av bodelning samt jämkning av äktenskapsförord på grund av oskälighet (12 kap. 1 och 3 §§ ÄktB) får ske även om utländsk lag tillämpas på bodelningen i övrigt, 2 kap. 5 § LMFI.

FRÅGA Hej, Jag har en vän som har bestämt sig för att skiljas från sin fru efter ett kort äktenskap på 3 år. Om någon fört in mycket egendom och den andra ingen alls kan leda till en jämkning vid bodelningen. Det krävs att det är möjligt att bevisa att  Jämkning av bodelning, ibland även kallad skevdelning, innebär att man vid bodelningen gör avsteg från äktenskapsbalkens regelverk om hur  av L Hansson · 2007 — Är skillnaden mellan makarnas förmögenheter stor blir därmed resultatet av en bodelning att den ena maken ”förlorar” mycket medan den andra maken ”vinner” en  av F Andersson · 2007 — Har den ena maken mycket enskild egendom vid sidan av begränsat giftorättsgods är det skäl för jämkning till den andre makens fördel. Samma sak gäller om den.