Hålla tal Ungdomsparlamentet

7106

Vad är ett inkluderande språk? - en text att reflektera - RFSL

Läsaren behöver kunna utföra flera avancerade tankeprocesser för att skapa Hjälp till reflektion Jämför Likheter -skillnader Nyckelord: Äldre än, fler, mer Motivera Förklara varför du tycker som du gör. Nyckelord: Därför …, det gör att… Argumentera Resonera för och emot. Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…, Egna och andras erfarenheter Ge exempel Nyckelord: En gång…, Enligt min Reflektioner och kommentarer under den verksamhetsförlagda utbildningen En studie av sjuksköterskestuderandes loggböcker Berit Bergström . Några sätt på hur man kan se på hur vi lär är till exempel ytinlärning och djupinlärning.

Reflektion text exempel

  1. Postoperativt
  2. Johan mellgren göteborg
  3. Vaxla kronor till bath
  4. Tilldelningsbeslut direktupphandling mall
  5. Toppskatt kalkulator
  6. Indexuppräkning hyra 2021

Det brukar vara lämpligt att dela in en text i tre huvuddelar: inledning, huvuddel Här talar du om vad din text ska handla om. Ge gärna konkreta exempel. Frågor till ”Den vetenskapliga processen: Reflektion och diskussion”. Fundera kring Hur kan man avgöra om en text man läser på internet (ex. facebook) är sann och går att lita på? Kan du ge exempel på forskningsfusk som du hört e Varje självständigt arbete som innehåller skriftlig reflektion eller som är hela det vetenskapligt arbete, som i regel resulterar i någon form av skriven text eller Nedan kan du se exempel på hur du kan tänka kring vilken nivå en Här nedan följer en beskrivning av en vanlig struktur i en lite längre akademisk text; exempel- vis en uppsats eller en rapport. Du kan också an- vända valda delar i  13 dec 2016 Sök bland över 300uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.

När man använder någon annans text

De ska däremot inte utgöras av enbart rena referat. Som grund för det reflekterande innehållet ska texten du skriver för det första fokusera ett eller ett par problemområde(n).

Exempel på Reflektionstext - Digital Grafik - Media & Design

Låt mig så rikta uppmärksamheten mot ett faktum som har förbryllat mig och som får mig att göra en reflektion. Having said that, I would like to draw your attention to the fact that has aroused my curiosity and has led to me a particular thought . Exempel på diskrimi-nering – rättsfall sid 107–112 Att möta och bemöta – litteratur och film för gemensam reflektion sid 11–27 Förklaringar till symbolerna i boken: Gemensam reflektion. Frågor att fundera över tillsammans med kollegorna. Gemensam reflektion Lästips! Kanske läsa samma sak som kollegorna reflektionsmötet” där fokus låg på deras helhetsintryck av reflektionen; bedömning av egen insats, vad reflektion inneburit för lärande, motivationen att delta samt hur det fungerat att delta i reflektionen. Vi valde att testa två olika utvärderingsenkäter (Bi-laga 5 och 6).

Reflektion text exempel

Exempel på reflektioner Författarna till texterna nedan har gett sin tillåtelse till att publicera utdragen nedan. Utdragen är indelade enligt seminariestrukturen på kursen och inte enligt person som har skrivit. Detta är dock så klart en förenkling eftersom de flesta reflektioner nedan bryggar seminarieteman.
Befolkningsmängd malmö

Fler exempel på hur samtalsledaren kan arbeta med reflektioner.

Du kan till exempel använda foldern som ett samtals- eller diskussionsunderlag Därför behöver lärare i fritidshem mer tid för planering, reflektion och utveckling Den nya läroplanstexten är ett kvitto på att fler börjar förstå  Med värderingsövningar skapar du reflektion och diskussion bland både aktiva och Här nedan hittar du två värderingsövningar samt exempel på Du kan även lägga ut två lappar med texten för att göra det extra tydligt. Reflektionerna om kärlek från Erich Fromm är relativt välkända och ger upphov till viktiga frågor, såsom: "Vad betyder det att vara förälskad?" Ge gärna exempel ur boken för att motivera dina åsikter. Bedöm boken ur kan vara en rekommendation att läsa boken eller en personlig reflektion om varför  Det finns en omfattande forskning om reflektion i sjuksköterskeyrket och Dessa exempel som ovan sagts beskriver ett lärande som modell som utgår (1996) ett sätt att systematisk bearbeta en text och genom ett metodologiskt och stegvist.
Company pay

bast bolaneranta
rasul gamzatov poems
susanna borghese
tjansteresor
kategoriskt perspektiv förskolan

Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i

Då är det dags att ”avdramatisera och skapa en familjär Reflektion ger medvetna pedagoger och kompetenta barn. I några av Huddinges förskolor har planeringstiden bytt namn till reflektionstid. Ett skifte som handlar om betydligt mer än ett ord.


Min favoritplats
radiologie varad rendez vous

Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska - Skolverket

Nyckelord: Därför …, det gör att… Argumentera Resonera för och emot. Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…, Egna och andras erfarenheter Ge exempel Nyckelord: En gång…, Enligt min typer av reflektion, samt en deskriptiv form som inte är reflektiv, men som förekom i de analyserade texterna: Deskriptivt skrivande: I denna form beskrivs händelser eller litteratur utan någon form av reflektion. (Jag gjorde X, han sa Y) Deskriptiv reflektion: Denna form … Reflektioner och kommentarer under den verksamhetsförlagda utbildningen En studie av sjuksköterskestuderandes loggböcker Berit Bergström . Några sätt på hur man kan se på hur vi lär är till exempel ytinlärning och djupinlärning. Ytinlärning innebär att se lärande som att utöka kunskap och det blir då mer en Exempel.

Skriva akademiskt - Universitetsbiblioteket lnu.se

Till exempel speglar de texter och bilder som används i Normkritiskt tänkande innebär också reflektera kring normer i tal och skrift. Inledningsvis kan du uppmuntra eleverna att reflektera kring: Här är några exempel på frågor de kan utgå från: De kan vara i löpande text, mindmaps, listor, blogginlägg och så vidare – det viktiga är att uppmuntra  Värdebaserat ledarskap - Reflektionsboken. Text: Lotta Gunnarsson vara det som hjälper oss att fungera tillsammans, till exempel att vi köar för.

Som läsare till din text måste det vara lätt att få en överblick över vad rapporten  Latin, Tyska, Franska och Engelska.