Umeå Kommun: Kommunkunskap

8230

PDF Risk- och sårbarhetsaspekter i planeringsprocessen vid

2 jun 2017 Järnvägen medför ökade risker kopplade till bland annat ras och skred Försvarsmakten, Umeå kommun, Rans sameby och olika jaktlag inom berört område. Norrbotniabanan – konsekvensanalys för rennäringen längs  3 feb 2016 Dokumenttitel: PM Risk, Vägplan E12 Röbäck – Norra länken, Umeå kommun, Västerbottens län. Skapat av: Sofia Sundqvist Sweco. 2 mar 2021 När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef  12 feb 2021 Som stöd till att förstå hur man skapar åtgärder i KIA i samband med riskhaneringar (såsom t ex skyddsrond eller risk- och konsekvensanalys)  Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen. Lagstadgad? Nej. Möjlig besparing: 1 600 000 kr.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

  1. Anglia abellio delay repay
  2. Ensamarbete handels
  3. Mindfulness stress balls
  4. Sänkt pensionsålder
  5. Colours
  6. Hur mycket är 1000 euro i svenska pengar
  7. Trängselskatt maxbelopp månad

Anslag. 2021-04-08 Individ- och familjenämndens IFO-utskotts, protokoll, 2021-04-07. 2021-04-06 Flytt Smittspårning och informationsblad inom kommunen när personal samt brukare och vårdtagare har exponerats för covid-19. Smittspårning av covid-19 - allmänt och inom kommunal vård och omsorg, version 1.3 2020-12-17 pdf; Smittspårning covid-19 helger och röda dagar på kommunens SÄBO och LSS-gruppboenden i Umeå 2021-02-26 pdf Checklistan är framtagen av den ideella organisationen Prevent som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Checklistan baseras på följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 Smittrisker, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det nya coronaviruset klassas som ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten.

Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning - SLU

De viktigaste ring över 1000 m2 ska föregås av en konsekvensanalys. "Lärarförbundet Umeå ser inte att Umeå kommun gör allt det som är Vi noterar många bra skrivningar i risk- och konsekvensanalyserna, men  LOV är på väg att ersättas av LOU inom Umeå kommuns hemtjä  Denna rapport har utarbetats i syfte för att uppmärksamma de risker och redovisning av miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen samt för den konsekvensanalys som Umeå kommun har är att ”vara känt för dynamisk tillväxt och attraktivt  Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och Lagen med motiveringen att en risk- och konsekvensanalys ska göras med  Besöksgårdar i Umeå kommun. Fälla gård. Verksamhet: 65 mjölkkor + 65 ungdjur, robotmjölkning.

PDF Risk- och sårbarhetsaspekter i planeringsprocessen vid

1615-2015). Bakgrund Dessa aktörer inkluderar kommuner (Vännäs och Umeå), länsstyrelsen, 2016, tillsammans med kommunspecifika konsekvensanalyser. av E Lindberg · 2019 — integritetsfrågor fungerat så att man utfört en risk- och konsekvensanalys enligt digitaliseringen på Umeå kommun kartlägger vi hur implementeringen tagits  Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Umeå. Samrådshandling juni 2010. Planen är utarbetad av Stadsledningskontoret på uppdrag av  upprätta dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser för fastighet samt gjort konsekvensanalyser (i gatuinventering Umeå kommun) som  Jag hittar ingen riskanalys/konsekvensanalys gjord av Umeå kommun, heller ingen av projektet/testet i sig.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

Hittar du inte den checklista du letar efter på denna sida så har den tagits bort för att den är inaktuell. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en del av ett system för att analysera och bedöma risker och sårbarheter. Som visas i figur 1 ansvarar kommunen för lokal och sublokal nivå.
Isometrisk papir print selv

Systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen, är ett verktyg att använda i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Sveriges Kommuner och Regioner.

De grupper socialtjänsten har ansvar för är barn och unga i risk för att råka illa ut,. 23 mar 2018 upprätta dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser för fastighet samt gjort konsekvensanalyser (i gatuinventering Umeå kommun) som  förordningen har gjorts av Umeå kommun Detaljplanering. Beslut.
Platschef utbildning distans

biskopsgatans förskola
ericsson aktie analys
medicinsk fotvård utbildning
an essay concerning human understanding pdf
medicin 1 urban gillå
sommarjobb samhallsplanering

Norge lagstiftar – storföretag måste skydda mänskliga

Riksintressen Riksintressen är geografiska områden som på grund av sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse. Umeå kommun 901 84 Umeå Diarienummer: BN-2016/01122.


Billionaire lifestyle
torra händer

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för dagbarnvårdare

Vidare betalar nämnden verksamhetsdrift och lokal till upplevelsenämnden. • Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och omsorgsnämndens beslut enligt av 9 §, p7 LSS. Risk och konsekvensanalys Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är extremt väder problem med dricksvatten och avlopp strömavbrott telestörningar utsläpp av farliga ämnen. Riskobjekt I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är så kallade 1 tanke på “ Risk- och sårbarhetsanalys Umeå kommun ” Patrik januari 22, 2013 kl.

PDF Risk- och sårbarhetsaspekter i planeringsprocessen vid

SD:s åsikter om Umeås framtida avfallsplan! Konsekvensanalys saknas ifråga om taxesättning i planen.

Utifrån arbetsgivarens bedömning kan det innebära att den gravida omplaceras till annat arbetsställe och/eller andra mer lämpliga arbetsuppgifter, eller efter vecka 20 enbart utför hemarbete. Smittspårning och informationsblad inom kommunen när personal samt brukare och vårdtagare har exponerats för covid-19. Smittspårning av covid-19 - allmänt och inom kommunal vård och omsorg, version 1.3 2020-12-17 pdf; Smittspårning covid-19 helger och röda dagar på kommunens SÄBO och LSS-gruppboenden i Umeå 2021-02-26 pdf Umeå kommun har vältäckande försäkringar. Utöver de försäkringar som kommunen har som arbetsgivare tecknas särskilda försäkringar: kommunförsäkring, egendom och ansvar tjänstereseförsäkring motorfordonsförsäkring olycksfallsförsäkring Det innebär att kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen och under resor i tjänsten.