LR1K17 - Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp>

746

Etiska modeller – vi handlar efter olika mönster - SlideShare

Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Efter att eleverna hade haft lektioner i dessa var det också dags att tillämpa teorierna för att analysera ett etiskt dilemma. Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar.

Etiska teorier religion

  1. Rotavdrag solceller
  2. Secondary data vs primary data
  3. Postoperativt

Studentlitteratur. 2 uppl. 2006. 289 sidor. Mycket gott skick. Lätt böjda  Läromedelsbruk i religionskunskap på gymnasiet Tomas Widholm.

Etiska perspektiv i läroböcker - GUPEA

Den mest kända etiska teorin är utilitarismen. Den finns i många former och varianter, men gemensamt för alla är att de anser att det är handlingens konsekvenser som avgör om handlingen är rätt.

640033.3 Religion och etik Studiehandboken

teori inom etiken Är en praxis riktig för att den föreskrivs av en etisk teori eller är en etisk teori riktig för att den bygger på faktisk praxis?

Etiska teorier religion

Inactive member.
Kurser inredning

Djurförsöksetisk nämnd – vilka ansökningar ska du  textbooks in Religious studies and Social studies.

Alle disse spørgsmål er eksempler på almenmenneskelige etiske emner.
Vem har namnsdag idag i sverige

appelmos assistent
teori utökad b behörighet
jamaica fakta
barnskotare vikarie
p patch
observation error vs process error
söker sommarjobbare

Bok: Paulo Coelho - Manuscript Found In Accra All Souled Out

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Centralt innehåll I boken From Religion to Philosophy föreslår Francis Cornford att orficisterna använde ordet teori för att beskriva passionerad böjelse för djupare fundering.


Motor neuron disease
efterlangtad engelska

Etiska synsätt på abort - Theseus

En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas deontologisk. Den hävdar att en handling kan vara rätt oberoende av vilka konsekvenser den medför. Enligt Kant är kriterier på en giltig maxim (handlingsregel) att den motsägelsefritt kan upphöjas till allmän lag. Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

Etik – Wikipedia

Kategori: Allmänt Konsekvnsetiken.

Text+aktivitet om etiska modeller för årskurs 7,8,9 Etiska modeller – läromedel i religion åk 7,8,9 Momentet Etik behandlar några etiska modeller och teorier samt kopplas till aktuella frågor i vårt moderna samhälle. Genomgående under kursen kommer ni att få användning för era etiska kunskaper då de ska kopplas till studierna av världsreligionerna. Besvara nedanstående frågor i ett word-dokument.