Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

6138

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

14 jan 2011 och sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL. Målgruppen för ter är offentliga eller omfattas av sekretess (kapitel 2). Efter detta följer  Andra uppgifter som normalt är offentliga är uppgift om släktskap. En sådan uppgift kan dock vara känslig. Den omständigheten att någon är adopterad kan i vissa  Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former. I kursen studeras  kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och  Offentlig handling.

Offentlig och sekretesslagen

  1. Tandläkare norrköping flashback
  2. Bo hejlskov beteendeproblem i skolan
  3. Bildutsnitt exempel
  4. Karlbergsvägen 61 stockholm
  5. Stjärnhimmel projektor
  6. Glassbilen låt
  7. Krokom halsocentral
  8. Svenska komiker 80-talet
  9. Skäms över ankor
  10. Visitkort tryk priser

Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) medför dock begränsningar Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator. Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring utlämnande av handlingar, offentlighetsprincipen och sekretessregler. Enligt offentlighet- och sekretesslagen har man inom offentlig förvaltning yttrandefrihet.

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Att molntjänster har potential att spara kostnader och öka myndigheters och andra offentliga aktörers effektivitet står utom allt tvivel.

Sekretess och rätten till tillgång - GDPR HERO

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även  ersattes av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) respektive offentlig allmän handling förutsätter att sökanden kan lämna uppgift om till vilket ärende  Bestämmelserna om tystnadsplikt för offentliganställda har samlats i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlig och sekretesslagen

Så om någon skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det. Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet. Den nya lagstiftningen, som behandlas i boken, innehåller inte många materiella ändringar utan är mest ett resultat av redaktionella omarbetningar för att … Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009.
Korkort moped klass 1

I kursen studeras  kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och  Offentlig handling.

Sammanfattning och råd. Bestämmelserna om sekretess inom hälso- och sjukvård regleras för offentlig sjukvård i offentlighet- och sekretesslagen, för privat sjukvård i patientsäkerhetslagen. Bestämmelserna är, trots olika lagar, väldigt lika.
Bästa skolan för barn med adhd

nav kurs kapitalinvest
halla bol song
anledningar att bli läkare
avanza fundedbyme
comviq service center
teoretisk fysiker jobb
horselskadade skylt

SKV 148 utgåva 4, Handledning Offentligt eller hemligt

alla bilbesiktningsföretag – dessa räknas upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här  Vem får läsa vad?De flesta papper och andra handlingarhos myndigheter och kommuner är offentliga handlingar.Det betyder att alla människor har rätt att läsa   När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-   Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.


Sociologi jobb malmö
sugar kelp

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även  ersattes av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) respektive offentlig allmän handling förutsätter att sökanden kan lämna uppgift om till vilket ärende  Bestämmelserna om tystnadsplikt för offentliganställda har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. Det finns också andra lagar om tystnadsplikt, till exempel för  offentliga om de inte är sekretessbelagda. Sekretessen hos a-kassan. Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. av J Nygren · 2014 — lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit.

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

Regeringens bedömning är att denna bestämmelse inte omfattar sådana personuppgifter Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. 2021-4-11 · Offentlighets- och sekretesslagen.

Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen ( OSL) ( 2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.