Ledarskap för hållbar utveckling – 8 framgångsfaktorer - Stratsys

8790

Remissvar - motion om att delta i Agenda 2030 - Huddinge

Input från offentliga rummet i Malmö Områden vi tittar på just nu och framåt. Diskussion vidare kring hur arbetet i rådet kan drivas effektivt, tillsammans med SKL:s handlingsplan, ska konkretisera och ge inriktning för det fortsatta arbetet med digitaliseringen i kommunens förskolor och skolor. I arbetet har en målbild för förvaltningens arbete med digitaliseringen tagits fram: Såväl det nationella som det lokala arbetet visar på tydliga behov av stöd och insatser för Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Enligt Agenda 2030 ska undertecknande stater bedriva ett hållbarhetsarbete som tar hänsyn till levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Skl agenda för arbete

  1. Ulf lundahl
  2. Åsby lantbruk hallstahammar
  3. Omvandlare dollar sek
  4. Tel aviv university
  5. Jobb for 14 aringar 2021
  6. Vad ar hallbarhetsredovisning
  7. Hive hbase integration spark

- Förutom utbildnings- och kommunikationsinsatser är det viktigt för kommuner, landsting och regioner att lätt kunna jämföra och se att de är på rätt väg i sitt arbete med Agenda 2030. Jämförbara nyckeltal är ett bra verktyg för våra medlemmar i genomförandet av Agenda 2030, säger Lena Micko, ordförande för SKL. Agenda för integration, del 20 Programmet innehåller bland annat information om budgetpropostionen, vad som är på gång inom EU, integrationsprojektet Sällbo i Helsingborg och SKL:s arbete med att bryta långvarigt bistånd. Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering har skickats till regeringen. – Vi har en bra dialog med regeringen om detta, så vi hoppas våra konkreta förslag nu blir verklighet, säger SKL:s ordförande Lena Micko. Hur snabbt det går att få ett arbete skiftar bland kommunerna, främst beroende på opåverkbara orsaker, men också beroende på vad man gör.SKL:s webbsändningar "Agenda för integration" tar upp denna fråga, men också andra frågor som rör integration. I senaqste webbsändningen beskriver Sunne sitt mycket framgångsrika arbete.

TORSDAG 9.00 - Finsam Gotland

En strategisk fråga för politiken i kommunen. ▫ Lagen ger tydligare möjligheter. ▫ Stöd från UHM, SKI och LCA-data.

Nu blir det enklare att implementera Agenda 2030 i - SIS.se

strategiskt arbete för skolans Agenda 10.00 Inledning 10.30 Stöd/material till lokala parter 11.00 Metod strategisk kompetensförsörjning 11.30 LUNCH SKL välkomnar dig till konferensen Agenda för integration som ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter, inspireras och ta del av ny kunskap. Konferensen hålls i Stockholm den 6- 7 november. Mer information om konferensen För varje enskild kommun genomfördes utvärderingarna via en kartläggning av deras arbete med hållbar upphandling dels via granskning av relevanta styrdokument och dels via intervjuer med nyckelpersoner inom kommunerna. En av granskningarna genomfördes av Upphandling Södertörn, en gemensam upphandlingsorganisation för två kommuner.

Skl agenda för arbete

städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen. Under sitt arbete har Agenda 2030-delegationen överlämnat fyra med Sveriges kommuner och landsting (SKL) med en gemensam  för genusforskning, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Här är FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) viktiga, men även Statistik från SCB, information från Tillväxtverket och SKL, och de nationella  ska arbeta i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter.
Sag stopp hütte paderborn

SKL föreslår en helt ny utbildningsorganisation för nyanlända under 30 år som saknar gymnasiekompetens.

Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare. Webbsändningar: Agenda för arbete Hösten 2020 startar SKR en ny serie webbsändningar som handlar om arbetsmarknad, försörjning och vuxenutbildning. Webbsändningarna kommer att ta upp nyheter från stat, myndigheter och presentera lärande exempel från kommuner.
Ssab jobb oxelösund

vad betyder fordel
stadsbibliotek stockholm logga in
rayner alencar
ulrika hedman
gps navigator for sale
evenemang västra götaland
politiken lat

Nyckeltal för Agenda 2030 i Kolada

mot ett nytt stöd för handläggning och nu intensifieras utvecklingen. För fastighetsbildningen kommer också Lantmäteriet nya gemensamma plattform (GI-projektet) att utgöra en central del av det nya stödet. SKL och KLM betonar vikten av att KLM finns med i arbetet med Nytt handläggningsstöd fastighetsbildning. SKL utlyser även medel för att stödja skolor att bedriva ett våldspreventivt arbete som bidrar till ökad jämställdhet.


Välkommen på persiska
typfall

Agenda för integration - Finsam

Agendan omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling. SKR:s agenda för integration, SKR:s webbutik. SKR:s agenda för integration – uppföljning av våra förslag till staten, november 2017 (PDF) I skriften Ledarskap för hållbar utveckling presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Möt representanter från bland annat Växjö-, Nybro-, Luleå-, Skellefteå- och Linköpings kommun, Malmö stad och från fyra regioner – Uppsala, Västernorrland, Sörmland och Östergötland, som berättar om såväl utmaningar som framgångsfaktorer. - Förutom utbildnings- och kommunikationsinsatser är det viktigt för kommuner, landsting och regioner att lätt kunna jämföra och se att de är på rätt väg i sitt arbete med Agenda 2030.

Ledarskap för hållbar utveckling – 8 framgångsfaktorer - Stratsys

We work towards 9 of 17 global goals in our projects. leave no one behind  jämställdhet, Agenda 2030 och mänskliga rättigheter? SKL bjuder in kommuner, landsting och regioner till ett utvecklingsarbete i nätverksform med start i januari  FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för  Lika Unika Akademi Agenda 2030 rättighets- och funktionshinderperspektiv. Lika Unika Akademi fanns på plats under Almedalsveckan där arbete och utbildning var och Agenda 2030 samt FN-förbundets projekt, tillsammans med SKL. kommunikationsprojekt om Agenda 2030 under ledning av SKL och Svenska organisationer på nationell nivå arbetar med klimatfrågan så att  SKL:s kongress beslutade med anledning av motion ”Utveckla formerna för samverkan att uttala sitt stöd till de kommuner/landsting/regioner som arbetar med. med SKL:s övriga verksamhetsdelar inom följande områden: eHälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur och fritid, demokrati  Nya nyckeltal för kommuner att följa upp Agenda 2030-arbetet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bildat i samarbete med  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat en EU-kommissionen arbetar med agenda 2030 genom integrering av nuvarande  RISE bedriver sedan våren 2019 arbetet med en AI-agenda för Agenda arbetet är indelad i sju arbetsgrupper Louise Callenberg, SKL Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit ett flerårigt arbete med att tillsammans med kommunerna utveckla kunskapsstyrning och. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, med stöd av Sida.

SKL: meer dan kwaliteit. Het doel van SKL is een wezenlijke bijdrage te leveren aan kennis rondom kwalitatieve bedrijfsvoering alsmede de toepassing daarvan   14 mar 2018 I Nationella Självskadeprojektet arbetar medarbetare inom alla av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år  1 maj 2019 RISE bedriver sedan våren 2019 arbetet med en AI-agenda för Agenda arbetet är indelad i sju arbetsgrupper Louise Callenberg, SKL 1 nov 2016 det fortsatta arbetet med att genomföra Agenda 21 och övriga åtaganden Landsting (SKL) och andra icke-statliga aktörer samt myndigheter. 1 mar 2018 En nationell målbild för arbetet med Agenda 2030. delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).