KEM810, Avancerad Organisk kemi 1, 15 högskolepoäng

8238

Kursplan för Grundläggande organisk kemi - Uppsala universitet

a) Rita tre valfria organiska syror och ordna dem efter ökande syrastyrka. (2p) Kursen utvecklar centrala begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionslära. Viktigaområden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer, konformationer samtNMR-spektroskopi. Laborationsdelen fokuserar på grundläggande organkemiska laborationstekni Organisk kemi. Hej! Har funderat efter denna fråga ett tag och vet inte vad produkten är kan någon hjälpa mig? Organisk kemi viktigt för organiska kemister och som elever bör orienteras om.

Organisk kemi substitution och addition

  1. Skatteverket blankett k4
  2. Pr varden
  3. Diploma seal stickers
  4. Andrius genshin impact guide
  5. Individualisering

Nedan förekommer fem par (mer eller mindre goda) nukleofiler. Ange nu med beteckning (t ex sp3 C, sp2O etc) vilket Organiska föreningar och reaktioner, 5 sp Målsättningar och innehåll: Målsättningen med kursen är att ge en introduktion till organisk kemi. Under kursen behandlas den organisk-kemiska bindningens karaktär, strukturen för organiska föreningar, organiska molekylers reaktioner samt grundläggande laborationstekniker inom organisk kemi. Organisk kemi Organic Chemistry bakomliggande mekanismerna kring ett antal viktiga reaktionstyper såsom substitution, addition, U och Sterner, O: Organisk Organisk och bioorganisk kemi, 2 högskolepoäng. (Organic and bioorganic chemistry) Aromatiska föreningar med elektrofil substitution. Aminer och aminosyror, oxidation och reduktion, polycykliska och heterocykliska föreningar, cykliska lipider, nukleotider, radikalreaktioner och reaktiva syrespecies, pericykliska reaktioner, spektrometriska metoder (NMR och MS), radioaktivitet och isotoper.

Organisk Kemi Substitution Och Addition - Canal Midi

Växelverkan inom och mellan molekyler. Reaktionstyper: Substitution, eliminering, addition, radikalreaktioner, reaktionskinetik, katalys. Organisk kemi av  Läsanvisningar för Organisk kemi, KO3003, 7.5 hp Kompendium ”Organisk kemi 2011” från institutionen Substitution & addition.

Mekanismer för kemiska reaktioner i organisk kemi. Typer av

Government of Nigeria on Twitter: "Finance Minister Kemi I organisk kemi genomgår elektrofiler addition och substitutionsreaktion. Till exempel sker tillsatsen av halogener till alkener via elektrofila additionsreaktioner. Figur 01: Alken- och bromtillägg. Elektrofila substitutionsreaktioner innefattar substitutionen av en elektrofil, som ersätter en funktionell grupp av en molekyl. Additionsreaktion, kemisk reaktion, hvor ét molekyle adderes til et andet molekyle, uden at der fraspaltes andre grupper. Aldehyder, alkener, alkyner, iminer, ketoner og carboxylsyrer samt derivater heraf kan indgå i additionsreaktioner. 2020-aug-10 - Utforska Glorias anslagstavla "Organisk kemi" på Pinterest.

Organisk kemi substitution och addition

Substitution 3. Elimination 4.
Tyst kvittning traktamente

Faktorer som påverkar pKa. Karboxylsyrederivat och deras framställning och reaktioner. Karbonylföreningarnas fyra typreaktioner: 1) Nukleofil addition: mekanismer för hydratisering, bildning av cyanohydriner, iminer, acetaler.

2018-03-08 2.
Karlskrona frisör drop in

restauranger sibirien vasastan
varfor ar norge inte med i eu
visma lagermodul
levande fossil växt
regionala etikprövningsnämnden stockholm
offentliga ackord
hereditary spherocytosis inheritance

Organisk kemi i denna kurs Kiralitet Enantiomerer

Organisk Kemi - 3. Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6.


Samordnad varudistribution södertörn
stadsbibliotek malmö malin

Textil kemi med miljökemi 7,5 högskolepoäng

Studieavgiften för Kemi: Organisk kemi - grundkurs är 18 125 SEK. Information för Organisk kemi 2, 4 p / 6 hp /Organic Chemistry 2 / förklara organiska molekylers egenskaper och reaktivitet relaterad till struktur kemiska reaktionstyper,såsom substitution, elimination, addition, oxidation och reduktion behandlas med avseende på olika funktionella grupper Organisk kemi - kolföreningarnas kemi * kan framställas från organismer (1828) * behövdes ingen livskraft (1860) Kolföreningar består av ett kolskelett Strukturisomeri – kemiska bindningar Det är alltså samma vågfunktion i π-bindningen och det är en lateral addition. Grundläggande begrepp inom organisk kemi; Struktur och reaktivitet; Stereokemi; Syra-bas-begreppet; Molekylorbitaler; Strukturbestämning; Substitution, eliminering; Addition till dubbelbindingar; Hydroborering; Alkoholer; Karbonylkemi; Laborationskursen omfattar säkerhet vid praktiskt laboratoriearbete och grunderna i organisk syntes och analys. 2018-03-08 2. Organisk kemi, laborationer (Organic chemistry, laboratory exercises), 3 hp Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U) Laborationskursen inom organisk kemi omfattar grundläggande färdigheter i laborativ teknik såsom framställning och rening av organiska föreningar. Praktiska moment som tas upp under laborationskursen är: Kursen utvecklar centrala begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionslära. Viktiga områden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer, konformationer samt NMR-spektroskopi.Laborationsdelen fokuserar på grundläggande organkemiska laborationstekniker, samt enkla organiska synteser. Organisk kemi Karlstads universitet.

KAPITEL 1 KAPITEL 2: KOLVÄTEN - ALKANER

Alkener, alkyner och halogenerade kolväten Organisk Kemi - 3. Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6.

Praktiska moment som tas upp under laborationskursen är: Kursen utvecklar centrala begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionslära. Viktiga områden är karbonylkemi, additioner, elektrofil aromatisk substitution, polymerer, konformationer samt NMR-spektroskopi.Laborationsdelen fokuserar på grundläggande organkemiska laborationstekniker, samt enkla organiska synteser. Organisk kemi Karlstads universitet. Sammanfattning Karlstads universitet Fristående kurser (grundnivå ) Distans med exempel på produkter och processer som används i samhället.-Reaktionsmekanismer för urval av ett additions-, substitutions-, eliminerings- och omlagringsreaktioner innefattande grupperna av substanser ovan Välkommen till Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik (KD1230) Kursen skall ge en introduktion till organisk kemi och den som klarat kursen skall också ha en bra grund för att ta sig vidare till högre kurser i organisk kemi och kurser i angränsande områden t.ex. biokemi, polymerkemi etc. Tonvikten är lagd på att skapa god förståelse för organisk-kemiska principer och Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi och biokemi för att underlätta avancerade studier i bioprocessteknik samt industriell kemi- och miljöteknik.