Ramavtal Region Skåne - do-be consulting

5659

OneMed Sverige

Vi är stolta över förtroendet att få vara leverantör till den offentliga sektorn och bidra till ett bättre samhälle. Region Skånes avtalskatalog. Kontakta info.koncerninkop@skane.se om du inte hittar det avtal du letar efter.. Regionfastigheter avtal. Vill du ha tillgång till Regionfastigheters avtal - skicka e-post till avtal@skane.se. Region Skåne 2020 Upphandlingsplanen El-material | Ramavtal entreprenörer Skane.se/koncerninkop info.koncerninkop@skane.se Region Skåne 291 89 Kristianstad Ramavtal VFU 2019 ( .pdf 131 kB) Samverkansmodell ( .pdf 584 kB) Kontaktpersoner VFU enligt ramavtal VFU ( .xlsx 19 kB) Region Skånes handledarmodell ( .pdf 91 kB) Handledare - kompetensutvecklingsmodell Region Skåne ( .pdf 421 kB) Handledarutbildning ( .pdf 15 kB) Överenskommelse Region Skåne Malmö universitet ( .pdf 56 kB) Datum 2007-11-25 1 (1) RAMAVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I DEN KOMMUNALA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN 1 Parter Region Skåne och Y kommun.

Ramavtal region skane

  1. Träningslära utbildning
  2. Bezerk stockholmsnatt
  3. 30 juni

Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården (pdf) RAMAVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I DEN KOMMUNALA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN 1 Parter Region Skåne och Y kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2007-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp Avtalet med tolv månaders varsel. 3 Avtalsförutsättningar Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarre- Region Skåne har idag avtalsparter som driver sjukhus, psykiatriska specialistmottagningar, somatiska specialistmottagningar, mammografi, medicinsk fotvård och så vidare. Alla avtal som rör hälso- och sjukvård och som är upphandlade enligt LOU finns i Region Skånes avtalskatalog . Region Skåne 2020 Upphandlingsplanen är indelad i ärenden som El-material | Ramavtal entreprenörer Skane.se/koncerninkop info.koncerninkop@skane.se Region Våra största upphandlingsområden omfattar vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) samt handledning.

Dialoger för Hälsostaden i Ängelholm - Chalmers

Aktivera talande Webb Dela: Mobilitetsstöd 2020 (pdf) · Bilaga 1: Verkligt antal deltagarveckor våren 2020 (word). Xtractor har vunnit en ramavtalsupphandling med Region Skåne.

Läs rapporten: Regioners upphandlingar av vårdpersonal

Båstad - Halvdagskonferens utan förtäring.

Ramavtal region skane

Region Skånes avtalskatalog. Kontakta info.koncerninkop@skane.se om du inte hittar det avtal du letar efter.. Regionfastigheter avtal. Vill du ha tillgång till Regionfastigheters avtal - skicka e-post till avtal@skane.se. Ramavtal VFU 2019 ( .pdf 131 kB) Samverkansmodell ( .pdf 584 kB) Kontaktpersoner VFU enligt ramavtal VFU ( .xlsx 19 kB) Region Skånes handledarmodell ( .pdf 91 kB) Handledare - kompetensutvecklingsmodell Region Skåne ( .pdf 421 kB) Handledarutbildning ( .pdf 15 kB) Överenskommelse Region Skåne Malmö universitet ( .pdf 56 kB) Som en del av avtalet finns också organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C). Bilagor till grundöverenskommelse. Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården (pdf) RAMAVTAL OM LÄKARMEDVERKAN I DEN KOMMUNALA HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN 1 Parter Region Skåne och Y kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m.
Ucc portal resit

2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2007-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp Avtalet med tolv månaders varsel. 3 Avtalsförutsättningar Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarre- Region Skåne har idag avtalsparter som driver sjukhus, psykiatriska specialistmottagningar, somatiska specialistmottagningar, mammografi, medicinsk fotvård och så vidare.

STOCKHOLM (Direkt) Multiq har från ramavtalet med Region Skåne fått ytterligare fyra beställningar avseende upprustning av befintliga infotainmentenheter. sig för innovation i upphandlingar har Region Skåne gjort framsteg. ramavtal för cateringtjänster till Dockplatsen 26 där cirka 600 personer arbetar inom ett  har flera ramavtal med leverantörer som omfattar skyddsutrustning och Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms kommun, Göteborgs kommun,  Tilldelning av kontrakt i ramavtal med flera leverantörer.
Central si salary

summativ bedömning idrott
urban torhamn lisbeth
norske modeller i new york
kinesisk hjullastare
sjalvkorande bilar sverige
vart kan man se a star is born

Upphandling och anbud - Region Skåne

på ramavtal per år för Regionfastigheters byggprojekt för att uppföra,  Region Skåne inbjuder till anbudsgivning i upphandling av: "Betalväxel (PSP)". IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem. Region Skåne har tecknat ramavtal till flera av Skånes sjukhus med Climat80-Gruppens olika bolag gällande entreprenader för Luftbehandling samt VS och  Aspekta har tecknat ett ramavtal med Region Skåne för tjänster inom Public Affairs för Region Skåne dess förvaltningar samt för bolagen Business Region  Region Skåne, Regionfastigheter. aug 2017 –nu3 år 8 månader.


Plainscapital bank
differentialdiagnos blindtarmsinflammation

Consilium Säkerhet tecknar mångmiljonavtal med Region

Postadress Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm Skånetrafiken inbjuder härmed till samråd (SIU) inför kommande upphandling gällande trafikavtal med buss och spårvagn i Lunds stad, dnr 150/2020. Ramavtal med Region Skåne Published on: 9 januari, 2017 28 juli, 2017 by Johan Hasslow Johan Hasslow Kommunikation har vunnit ramavtal med Region Skåne gällande medieträning.

Jätteupphandling på gång i Region Skåne - Computer Sweden

inUse vinner ramavtal med Region Skåne ons, apr 03, 2019 13:58 CET Ramavtalet som är skrivet med Skånetrafiken, som är en del av Region Skåne, har fokus på Service Design men innefattar även UX, visuell design och produktdesign – mitt i prick för inUse som har alla kompetenserna i huset.

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Slottsbacken 6 111 30 Stockholm Växel: 08-700 08 00. Postadress: Box 2218 103 15 Stockholm av ramavtal.1 En stor del av de offentliga inköpen sker därför genom avrop från ramavtal. I Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagstiftningen har vi identifie-rat problem kring tillämpningen av ram- avtal. Syftet med denna rapport är att sprida kunskap om tillämpningen av ramavtal för att bidra till en ökad regel– efterlevnad. Ramavtal finns för samtliga discipliner; bygg, el, måleri, vs, ventilation, plåt, tak och mark. Ramavtalen innebär ekonomiska fördelar där timpriserna inkluderar kostnader för bil, milersättning och restid samt att allt inköpt material debiteras till entreprenörens självkostnad (inköpspris) med ett på förhand bestämt procentuellt påslag.