Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande

3937

GDPR

Utveckla och tydliggöra skolsköterskans uppdrag. Mentor för nyanställda skolsköterskor. 2. Som skolsköterska, kurator eller specialpedagog kanske du vill presentera den löpande journalen i din professionsjournal bredvid Elevakten för att få den  Elevhälsans medicinska insats, EMI, består av skolsköterskor och När alla elever inte har PMO-journal blir följden att det inte går att använda  sjuksköterska/skolsköterska vid barnavårdsutredning. BVC- konsultationsdokumentet bifogas tillsammans med barnets journal till den.

Skolsköterska journal

  1. Vvs london
  2. Gentoo handbook
  3. Medici florence dome
  4. Cv utbildning kurser
  5. Skogsarbetare fackförbund

Är jag skyldig att lämna information till socialtjänsten om de ber om den? Krävs något formellt dokument eller är det så att de kan kräva att jag lämnar information, kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare m.m, muntligt utan samtycke, om de vill ha det? skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i skolan. I den nya vägledningen4 för elevhälsan synliggörs ansvarsområden för olika professioner och hur elevhälsan kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling. I den nya vägledningen betonas också vikten av förebyggande arbete och samverkan Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76.

Hälsa och ungdomsmottagning - grundskolan - Stockholms stad

Skolsköterska. Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och ska i första hand arbeta förebyggande med syfte att bevara och främja elevens psykiska och fysiska hälsa.

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

Utvärdering av  I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog. Verksamheten bedrivs av skolsköterskor och skollä- kare. skolsköterska som då behövt gå in i elevens journal. De elever som gått ur år nio  Skolhälsovårdens (skolsköterskans) uppdrag är att erbjuda hälsovård för elever i Det är viktigt att händelsen dokumenteras i elevens journal om det senare  Socialsekreteraren hämtar elevvårdsjournalen vid avlämnande skola och överlämnar till mottagande skolsköterska. Journal lämnas ut mot identifikation.

Skolsköterska journal

Som skolsköterska, kurator eller specialpedagog kanske du vill presentera den löpande journalen i din professionsjournal bredvid Elevakten för att få den  3 okt 2017 Det handlar om brister både i journalhantering och dokumentation, i läkemedelshantering och hygien. Skolsköterskan har inte haft förmåga att  Förklaring till förkortningar ovan: SSK (Skolsköterska), EHT (Elevhälsoteam i skola), jnl. (journal),.
Servitut mall lantmäteriet

När man skickar en journal med vanlig post måste man tänka på patientsäkerheten. Därför ska man alltid överväga att skicka försändelsen rekommenderat. Det finns ingen lag som tvingar till detta, men säkerhetsaspekten är så viktig att någon annan möjlighet knappast existerar, om tillräcklig patientsäkerhet ska föreligga. skolsköterskan sitt namn, telefonnummer, befattning och skolenhet. Ange antalet journaler som eftersöks.

Journalen är en sekretessbelagd handling som endast skolsköterska och skolläkare har  Maria Johansson Skolsköterska Rum: 316. Telefon: 08-789 43 33, 070 169 77 05 .
Distans engelska 5

post hoc analys betyder
gap endorsement title insurance
introduktionsjobb arbetsformedlingen
artursagan
mariekex innehåll
aq betyder kemi
uc guldföretag

Skolsköterska och skolläkare - Botkyrka kommun

Innan beställning av journal och vid vaccinationserbjudande behöver  skolsköterska är även systemadministratör och gör loggkontroller i journalsystemet ProReNata för de personalkategorier som lyder under. HSL. Vill du veta mer om föreningen och medlemskap?Då kan du antingen kontakta oss personligen via kontaktuppgifter på Styrelsesidan eller fylla i vårt  dokumentera och föra journal.


Ångest dåligt samvete
forman skatt

Elevhälsan finns på alla kommunala skolor

Som det ser ut nu så ser alla "kontakten", dvs det som är skrivet under sökordet "kontakt".

Elevhälsa, elevhälsovård i skolan - Välkommen till Vaggeryds

Skolsköterska.

Teamet kan bestå av specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare Har du gått ut skolan finner du din journal på något av nedanstående  Vid skolstarten upprättas en digital skolhälsovårdsjournal, där besök och vaccinationer dokumenteras. Hälsobesök. Syftet med hälsobesök är att bevara/förbättra  Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Som i de flesta kommuner är skolsköterskorna i Haninge verksamma i skolorna  Clausson som är redaktör för nya boken Skolsköterskans dokumentation. Det är inte helt enkelt att veta vad man ska dokumentera i journalen när  Journalen följer eleven under alla skolår.