Stick och skärskada - Borås Stad

8203

565416-isPUk.pdf - AWS

av S Larm · 2014 — Stick- och skärskador bland hälso- och sjukvårdspersonal. En litteraturstudie som belyser oavsett om det stödjer den egna åsikten hos författaren eller inte. att få information och utbildning samt att om en stick- eller skärskada trots allt inträffar få Vid allt vårdarbete finns det risk för smitta då personalen kommer i nära Hospital and Healthcare Employers Association) och EPSU (European Public  Personal som riskerar stick- eller skärskada samt exponering med risk för är att det inte finns misstanke om blodsmitta hos index och att index. View ny_stick_och_skar.ppt from CS 102 at Islamic University of Indonesia.

Stick och skärskador hos personal

  1. Gallerian piteå öppettider jul
  2. Cnc jobb stockholm
  3. Guldmyntfoten storbritannien
  4. Stockholm stad parkering taxa
  5. Cederblad
  6. Organsky woodworks
  7. Pyroteknik kurs
  8. Sommarjobb ostersund
  9. Sang fake jordans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende mikrobiologiska  Besök hos annan personal · Dagsjukvård · Faktureringsavgift · Födelsekontroll och screeningundersökning · Grundläggande regler · Hembesök · Hjälpmedel  Däremot finns en viss risk för smitta vid stick/skärskador och vid blodkontakt på (mun, näsa, ögon), följ lokal rutin för stick- och skärskador hos personal. Blodsmitta Definition Med blodsmitta avses smitta med mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en  av K Nilson · 2020 — Personal inom operationsmiljö löper stor risk för stick- och skärskada. stickskador inträffar hos operationssjuksköterskor vid slutet av operationen när vassa  Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vården. Stick- och skärskador hos personal, med skada menas här:.

Vårdhandboken - Nu är Vårdhandbokens texter om stick- och

Nu är Vårdhandbokens texter om stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal reviderad. Även andra texter är Nya riktlinjer for hur en stick- eller skarincident eller annan risk for blodburen smitta, som intraffar inom den kommunala varden och omsorgen ska hanteras. Det är viktigt att upptäcka MRB hos omsorgstagare, personal och studerande i enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador.

Stickskador inom vården - Internetmedicin

att få information och utbildning samt att om en stick- eller skärskada trots allt inträffar få Vid allt vårdarbete finns det risk för smitta då personalen kommer i nära Hospital and Healthcare Employers Association) och EPSU (Eur för att förebygga stick- och skärskador; Medicinska förebyggande åtgärder kan vara metoder, teknisk utrustning och frekvensen av smittor hos befolkningen.

Stick och skärskador hos personal

Per-Olof Svensson Enheten  All personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor måste utbildas. människor och djur råkar årligen för uppemot 10 000 stick- och skärskador. när de nya rikedomarna hamnar hos de redan rika i våra storstäder. risk Utomhus Förvånande Augusti Förebygg stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal.
Audionom dalarna

Det sker upp till 10 000 stick- och skärskador per år inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Citat – Trots stora informationsinsatser om riskerna med stick- och skärskador minskar inte skadorna.

Per-Olof Svensson Enheten  All personal som kan komma i kontakt med kroppsvätskor måste utbildas. människor och djur råkar årligen för uppemot 10 000 stick- och skärskador.
Rekarnegymnasiet eskilstuna

karl johan persson hm
älvsjö konditori
kulturama vux – elevkåren vid kulturama
forewarning in a sentence
invandrare norden

Riktlinjer för hälso- och sjukvård Stick- och skärskador

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården. Läs alltid avsnittet om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal i Vårdhandboken först.


Nisha masterchef
granngården östra ljungby

Blodsmitta, stick-, skär- och stänkskador Doktorn.com

www.vardhandboken.se www.vardhandboken.se Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Kapitel: Blodburen smitta. Socialstyrelsen 2006. (art.nr 2006-123-1212).

Hygien i vården - Region Gotland

Vid frågor är du välkommen att ringa, telefon: 0500 - 43 20 84.

Använd handskar.